A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • Gmina Kamionka Wielka zaprasza !

Weekendy z piłką ręczną 2016Czwartek, 07 kwietnia 2016

Informacja dotycząca realizacji zadania publicznego województwa małopolskiego w obszarze
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku w zakresie organizacji turniejów
„WEEKENDY Z PIŁKĄ RĘCZNĄ” subregion sądecki
(miasto Nowy Sącz, powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki).
Projekt „Weekendy z piłką ręczną” zakłada organizację w każdym z 5 subregionów Małopolski
dwudniowych weekendowych konsultacji szkoleniowych dla dzieci (dziewcząt i chłopców),
zakończonych 1 wojewódzkim turniejem finałowym dla chłopców i dziewcząt.

ZAŁĄCZNIKI