A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • Gmina Kamionka Wielka zaprasza !

Wyniki - Gminny Czwórbój Lekkoatletyczny Szkół PodstawowychCzwartek, 05 maja 2016

Gminny Czwórbój Lekkoatletyczny Szkół Podstawowych

 

         W dniu 29 kwietnia 2016r. odbył się już po raz trzeci w Nawojowej Czwórbój Lekkoatletyczny Szkół Podstawowych z terenu Gminy Kamionka Wielka. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Pan Wójt Gminy  Kazimier Siedlarz, który życzył wszystkim zawodnikom powodzenia i wytrwałości w zmaganiach sportowych.

 

         Obiekt w Nawojowej, na którym gościliśmy dzięki uprzejmości Władz Gminy Nawojowa (bezpłatne udostępnienie) oraz naszej Gminy (zapewniony transport), wywarł ogromne wrażenie na wszystkich, począwszy od nauczycieli, skończywszy na dzieciach. Zawodnicy co trochę bili rekordy personalne przezwyciężając własne bariery fizyczne i psychiczne.

 

 W skład czwórboju wchodziło:

Ø  bieg na 60 m

Ø  rzut piłeczką palantowa,

Ø  skok w dal,

Ø  bieg długodystansowy - 600m dziewczynki, 1000m chłopcy

 

Wyniki zawodów przedstawiają się następująco:

 

 

Wyniki dziewcząt:

I miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kamionce Wielkiej – 678 pkt.

II miejsce- – Szkoła Podstawowa w Boguszy – 666 pkt.

III miejsce- – Szkoła Podstawowa w Królowej Górnej – 658 pkt.

 

Indywidualnie najlepszy wynik osiągnęła Natalia Ferenc ze SP Nr 2 w Kamionce Wielkiej uzyskując 245 pkt.

Wyniki chłopców :

I miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kamionce Wielkiej-764 pkt

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Jamnicy- 724 pkt.

III miejsce – Szkoła Podstawowa w Królowej Górnej-697 pkt.

 

Indywidualnie najlepszy wynik osiągnął Hubert Jasiński ze SP w Jamnicy uzyskując 281 pkt.

         Dziękujemy Szkole Podstawowej w Jamnicy za współorganizację zawodów.

DO ZOBACZENIA ZA ROK!

 

 

 

 

GALERIA