A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • Gmina Kamionka Wielka zaprasza !

APEL WÓJTA O ZAPRZESTANIE PROCEDERU PALENIA ŚMIECICzwartek, 09 czerwca 2016

Wójt Gminy Kamionka Wielka zwraca się z apelem do mieszkańców o zaprzestanie spalania śmieci w  piecach domowych i ogniskach.  

Podkreśla się, że w wyniku spalania odpadów, szczególnie plastików, do powietrza dostają się silnie niebezpieczne, rakotwórcze związki chemiczne, wywołujące negatywne skutki dla naszego zdrowia.

W związku z faktem, iż w  naszym rejonie występuje wysoka koncentracja zanieczyszczeń powietrza,   Organ Gminy Kamionka Wielka prowadzić będzie  walkę  z tym procederem i wszelkie zgłoszenia o paleniu śmieci kończyć się będą interwencją  na miejscu.

Niezapowiedzianą kontrolą urządzeń grzewczych będą w szczególności objęte nieruchomości, których właściciele nie oddają odpadów z  tworzywami sztucznymi podczas comiesięcznych zbiórek.

Zaznacza się, że kara za palenie odpadów w piecach domowych  może sięgać nawet do 5 tyś zł.

Powstrzymajmy się jednak od palenia śmieci w kotłach nie tylko ze względu na nieuchronność kary za wykroczenie, ale przede wszystkim w trosce o własne zdrowie, zdrowie swoich bliskich, zdrowie nas wszystkich. Nie trujmy się wzajemnie! Piętnujmy palenie odpadów w naszym otoczeniu!