A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • Gmina Kamionka Wielka zaprasza !

Miłość i szacunek to warunek małżeńskiego szczęścia.Środa, 02 listopada 2016


Miłość i szacunek to warunek małżeńskiego szczęścia.

„Nie wys­tar­czy po­kochać,
 trze­ba jeszcze umieć wziąć tę miłość
w ręce i prze­nieść ją przez całe życie.”
K.I. Gałczyński

Dwadzieścia siedem  par małżeńskich z terenu gminy Kamionka Wielka świętowało
 w tym roku  Złote Gody, czyli okrągły jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego.
 „Złote Gody” - to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół , to 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego. Prawdziwe zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe zawieruchy.
Uroczystość Jubileuszu 50 -  lecia zawarcia związku  małżeńskiego rozpoczęła się Mszą Świętą, którą w intencji Jubilatów odprawił ks. prałat Stanisław Ruchała – proboszcz  parafii Kamionka Wielka.
 Druga część uroczystości odbyła się w  Domu Weselnym „Kana”w Królowej Polskiej. Dostojnych Jubilatów oraz zaproszonych gości serdecznie powitała Stanisława Ziobrowska. Wyrazy uznania Jubilatom  przekazał Kazimierz Siedlarz Wójt Gminy, który mówił:
to odznaczenie jest skromną formą podziękowania, bo żadne słowa ani medale nie wystarczą, by podziękować za to wszystko, co przez te wspólne 50 lat życia państwo stworzyliście jako małżeństwo
 i jako rodzina. Wasze wspólnie przeżyte 50 lat jest wspaniałym przykładem dla młodego pokolenia.
 Głównym punktem  uroczystości była dekoracja Dostojnych Jubilatów medalami za długoletnie pożycie małżeńskie przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystego aktu dekoracji medalami dokonał Wójt  Gminy Kazimierz Siedlarz oraz Przewodniczący Rady Gminy Zenon Kruczek.

Małżonkowie otrzymali listy gratulacyjne, były życzenia, kwiaty oraz gromkie sto lat.
Czas upłyną przy wspólnym obiedzie w bardzo miłej i pełnej wspomnień atmosferze.

 

Oficjalna cześć uroczystości zakończyła się wspólnym grupowym zdjęciem, które dowodzi  tego, że nie wszystkim małżeństwom dane było uczestniczyć w tej uroczystości.

Jubilaci obchodzący jubileusz 50-lecia małżeństwa:
Janina i Roman BRACH, Stanisława i Jan HATLAŚ, Barbara i Stanisław HOMONCIK, Kazimiera i Dymitr KATAN, Stanisława i Władysław KIEŁBASA,| Maria i Jan KMAK,
Zofia i Edward KROK, Zofia i Zygmunt KOŚCIÓŁEK, Helena i Stanisław OGORZAŁEK, Maria i Stanisław PORĘBA, Stanisława i Jan SIEDLARZ, Stanisława i Jan STANEK,
Irena i Jan TOBOREK, Halina i Mieczysław BOMBA, Anna i Karol GABOREK, Janina
i Eugeniusz GIENIEC, Kazimiera i Stefan GIENIEC, Czesława i Władysław HRENIAK,
Weronika i Józef JANUS, Helena i Piotr JANUS, Maria i Stanisław KACHNIARZ, Irena
 i Józef KIEŁBASA, Janina i Grodzisław MADEJ, Zdzisława i Stanisław PORĘBA,
Teresa i Władysław RUSZKOWICZ, Irena i Julian ŚWIGUT, Maria i Tadeusz WACŁAWIAK. 

 

 

 

 

GALERIA