A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • Gmina Kamionka Wielka zaprasza !

Uroczystości w MystkowieCzwartek, 17 listopada 2016

“Aby drogę mierzyć przyszłą, trzeba pomnieć skąd się przyszło”

 Te słowa C.K. Norwida były hasłem przewodnim obchodów jubileuszu 50 - lecia Szkoły Podstawowej w Mystkowie oraz oficjalnego otwarcia nowego budynku szkoły, sali gimnastycznej i boisk, które miały miejsce 12 listopada 2016 roku. Na jubileusz szkoły przybyło wielu znamienitych gości i przyjaciół mystkowskiej szkoły: absolwenci, nauczyciele emeryci, rodzice, uczniowie, mieszkańcy miejscowości, władze samorządowe, przedstawiciele różnych instytucji, a także osoby szczególnie zaangażowane w powstanie nowego budynku szkoły. Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień, które choć minione zawsze pozostają w pamięci, pomimo iż czas je porządkuje, zwykle dodaje im blasku, nieraz sprawia, że pewne zdarzenia umykają z pamięci, to jednak dźwięk szkolnego dzwonka przywołuje je wszystkie ponownie.

 

Co prawda historia szkoły sięga końca XVI wieku i jej dzieje były burzliwe, niemniej jednak budynek, w którym szkoła mieści się obecnie, został oficjalnie otwarty 14.01.1966 roku. W tym dniu nastąpiła przeprowadzka do nowego budynku. Był to mroźny, śnieżny dzień. Dzieci z radością weszły do nowej, ciepłej, jasnej i przestronnej szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się  Mszą Świętą w parafialnym kościele pw. Św. Apostołów Filipa i Jakuba, którą koncelebrował ks. prałat Józef  Poręba z Limanowej (rodem z Mystkowa), ks. prałat Józef Głowa, ks. Czesław Mazur oraz o. Łukasz Pazgan. Podczas homilii proboszcz tutejszej parafii, przywołał  wzory wielu świętych do naśladowania, a także wzór  Patrona Szkoły ks. prof. Piotra Poręby. Każdy z nas potrzebuje wzoru - mistrza, którego mógłby naśladować, idąc przez życie. Po mszy uczestnicy uroczystości przeszli  w asyście Orkiestry Dętej z Mystkowa pod batutą Mateusza Główczyka do nowego budynku szkoły.

Dalsza część jubileuszowych obchodów odbyła się w pięknie udekorowanej na tę okoliczność sali gimnastycznej. Po uroczystym wprowadzeniu pocztu sztandarowego, odśpiewaniu hymnu państwowego, dyrektor szkoły Marek Kiełbasa powitał licznie przybyłych gości: panią poseł Józefę Szczurek-Żelazko, Wójta Gminy Kamionka Wielka Kazimierza Siedlarza, czcigodnych księży i siostry zakonne,  radnego powiatowego Józefa Świguta, Dyrektora Wydziału Edukacji nowosądeckiego Starostwa Powiatowego Artura Rolę,  radnych  Gminy Kamionka Wielka, sekretarza gminy panią Krytynę Homoncik, skarbnika gminy panią Marię Wiatr, dyrektorów szkół, sołtysa Stanisława Porębę, przedstawicieli rady sołeckiej wsi Mystków, dyrektorów i przedstawicieli licznych organizacji i stowarzyszeń, nauczycieli emerytów, absolwentów oraz całą społeczność szkolną, rodziców, nauczycieli i uczniów. Następnie uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: wójt gminy, przewodniczący rady gminy, ksiądz prałat, przewodniczący rady rodziców, przewodnicząca samorządu uczniowskiego, dyrektor szkoły oraz ostatni wykonawca inwestycji. Ks. prałat Józef Głowa dokonał poświęcenia i nastąpiło oficjalne otwarcie  nowego budynku szkoły, sali gimnastycznej i boisk. Dyrektor szkoły podziękował radnym Gminy Kamionka Wielka, wójtowi oraz wszystkim osobom, którym szkoła zawdzięcza poprawę warunków nauki i pracy. Następnie miały miejsce wystąpienia zaproszonych  gości.

Po przemówieniach odbyła się uroczysta akademia, na której uczniowie prezentowali program artystyczny związany z 50-leciem szkoły. Obchody Święta  ubogacił i urozmaicił  taniec polonez w wykonaniu uczniów klasy IV szkoły podstawowej oraz występ Zespołu Regionalnego „Mali Mystkowianie”. Młodzi tancerze zaprezentowali barwny i ciekawy program artystyczny, pełen patriotyzmu i regionalnych tradycji.  Po uroczystości przewodniczący Rady Rodziców zaprosił wszystkich uczestników na obiad.                                         

Mali mieszkańcy Mystkowa mogą rozwijać swe zdolności w nowej wspaniale wyposażonej szkole i  grać na pięknym boisku. Ta uroczystość to wydarzenie religijne, patriotyczne, a zarazem historyczne. Gdy do nich powracamy, łza w oku się kręci. Wydarzeniom tego dnia towarzyszyła uroczysta atmosfera i podniosły nastrój. Na szczególne podkreślenie zasługuje entuzjastyczne przyjęcie występu artystycznego uczniów naszej szkoły. Wzruszenie, emocje i miłe wspomnienia na długo pozostaną w pamięci, przywołując niezwykłą atmosferę tego doniosłego wydarzenia w historii szkoły. Poezja, muzyka, pieśni patriotyczne wywołały wśród zaproszonych gości łzy wzruszenia.

            J.O.

GALERIA