A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • Gmina Kamionka Wielka zaprasza !

Program „ Szkolny klub Sportowy” (SKS)Poniedziałek, 27 lutego 2017

 

         Z dniem 23.01.2017 roku szkoły z  terenu Gminy Kamionka Wielka przystąpiły do realizacji programu pn. Szkolny Klub Sportowy (SKS), który finansowany jest przez Gminę Kamionka Wielka oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Jego celem jest umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole w wymiarze 2 razy w tygodniu w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych.

Istotnym założeniem Programu jest systematyczność i różnorodność zajęć, dających możliwość uprawiania wielu dyscyplin sportowych, uwzględniając m.in. regionalne i lokalne tradycje oraz w zależności od pór roku.

Projekt realizowany będzie do 15 grudnia 2017 roku w dwóch edycjach, a mianowicie:

wiosenna od 23.01.2017r. do 30.06.2017r.

jesienna od 01.09.2017. do 15.12.2017r.

W sumie jest to 35 tygodni zajęć (70 godzin zegarowych)

         Wszystkie szkoły z terenu Gminy Kamionka Wielka zgłosiły chęć uczestnictwa w programie i wszystkie też zostały do niego zakwalifikowane.  Niektóre z nich takie jak placówki w Kamionce Wielkiej, Kamionce Górnej, Królowej Górnej i Mszalnicy zorganizowały po dwie grupy ćwiczeniowe.

 

Miejmy nadzieję, że nowe możliwości uprawiania sportu i aktywnego spędzania wolnego czasu dadzą dzieciom i młodzieży z naszej gminy bodziec do zdrowszego stylu życia w przyszłości.

 

 

 

 

GALERIA