A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • Gmina Kamionka Wielka zaprasza !

WAŻNA INFORMACJA - Bakterie coli w wodociągu MystkówPiątek, 28 lipca 2017

Wójt Gminy Kamionka Wielka informuje, że w dniu dzisiejszym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu Decyzją Nr M-151/17 nakazał Spółce Wodoc iągowej Mystków lI, w trybie natychmiastowym unieruchomienie urządzenia wodociągowego Mystków lI z uwagi na stwierdzoną w badanej próbce wody obecność bakterii grupy coli.

Według informacji otrzymanych od przedstawiciela Spółki Wodociągowej Mystków II podjęte zostały już działania informujące mieszkańców o zagrożeniu oraz zmierzające do przywrócenia jakości wody bezpiecznej dla zdrowia ludzkiego.

ZAŁĄCZNIKI