A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • Gmina Kamionka Wielka zaprasza !

UWAGA!!! SKAŻONA WODA W MYSTKOWIE!Piątek, 28 lipca 2017

Wójt Gminy Kamionka Wielka informuje, że w związku ze skażeniem wody w wodociągu administrowanym przez Spółkę Wodociągową Mystków II zostaną udostępnione beczkowozy z wodą zdatną do spożycia.

Punkty poboru będą czynne w godzinach:

1000 – 1800 w dni powszednie i sobotę

1000 – 1400 w niedzielę

Wodę będzie dostępna w Mystkowie koło Remizy OSP i przy zatoczce autobusowej na przysiółku Wyżna Wola oraz w Mszalnicy koło Remizy OSP.

Woda będzie dostarczana do czasu uzyskania pozytywnych badań jakości wody.

Jednocześnie informuję, że z uwagi na zanieczyszczenie oraz podjęte przez spółkę działania naprawcze (m.in. chlorowanie) woda nie nadaje się do spożycia i celów higienicznych.