A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • Gmina Kamionka Wielka zaprasza !

Woda zdatna do piciaCzwartek, 03 sierpnia 2017

K O M U N I K A T

 

Spółka Wodociągowa  Mystków II uprzejmie  informuje,  że  w  oparciu o wyniki badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 31 lipca 2017 roku z sieci urządzenia wodociągowego Mystków II –  dwa punkty poboru  ( sprawozdanie z badań z dnia 03.08.2017r. nr JRCH/NL/M/11048-11049/2017)  przeprowadzonych przez  Laboratorium Diagnostyki Weterynaryjnej i Badań Środków Spożywczych  w Nowym Sączu   w zakresie bakterii grupy coli,  stwierdzono,  iż woda spełnia wymagania  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  ( Dz.U. z dnia 27 listopada 20156r. poz. 1989) w  związku z czym  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu Decyzją Nr 162-M/17  z dnia  03 sierpnia 2017 roku zezwala na uruchomienie Urządzenia Wodociągowego Mystków II.

 

ZAŁĄCZNIKI