A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • Gmina Kamionka Wielka zaprasza !

KOMUNIKAT - REMONT DROGI POWIATOWEJCzwartek, 24 sierpnia 2017

W związku z trwającym remontem drogi powiatowej nr 1576K Nowy – Florynka na odcinku od km 3+710 do km 5+522 (od zakrętu koło p. Rolki do przysiółka Bania) wystąpią na tej drodze utrudnienia w ruchu drogowym, za które Wykonawca robót przeprasza.Planowany termin zakończenia robót na dzień 29 września 2017 r.