A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • Gmina Kamionka Wielka zaprasza !

PORZĄDEK OBRAD XXX SESJI NADZWYCZAJNEJ RADY GMINY RADY GMINY KAMIONKA WIELKA w dniu 06 września 2017 roku o godz. 15:30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce WielkiejWtorek, 05 września 2017

 
PORZĄDEK  OBRAD

XXX SESJI NADZWYCZAJNEJ RADY GMINY

RADY  GMINY  KAMIONKA  WIELKA

w dniu 06 września 2017 roku o godz. 15:30

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej 

1.    Otwarcie Sesji.

2.    Przedstawienie porządku obrad.

3.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamionka Wielka.

4.    Rozpatrzenie wniesionych pism.

5.    Zakończenie obrad.