A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • Gmina Kamionka Wielka zaprasza !

Siłownie napowietrzne czekają na mieszkańców !!!Poniedziałek, 11 września 2017

 

Mieszkańcy gminy mogą już korzystać z urządzeń turystyczno - rekreacyjnych wykonanych w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. W ramach tego programu Towarzystwo Miłośników Kamionki Wielkiej otrzymało z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Korona Sądecka”  środki finansowe w wysokości 274.723 zł na „Utworzenie centrum turystyczno - rekreacyjnego na terenie gminy Kamionka Wielka”. Dzięki pozyskanym środkom finansowym zbudowano  sześć  siłowni zewnętrznych i jeden plac zabaw. Inwestycjami objęto wsie: Kamionka Wielka, Jamnica, Bogusza, Królowa Górna, Kamionka Mała, Królowa Polska.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, zaspokajając potrzeby lokalnej społeczności w zakresie sportu, turystyki i rekreacji. Odpowiednio dobrane zestawy urządzeń będą służyć do ćwiczeń niemal wszystkich grup mięśni, m.in.: rąk, nóg, brzucha, pleców i klatki piersiowej. Trening na siłowni zewnętrznej aktywizuje stawy, poprawia kondycję i koordynację ruchową. Dzięki w/w  urządzeniom  stworzone zostaną również miejsca umożliwiające aktywne spędzanie wolnego czasu, wspólne spotkania i integrację mieszkańców.

Większość siłowni  zlokalizowana jest  w pobliżu placu zabaw dla dzieci, by dorośli mogli również czynnie spędzać czas,  mając na uwadze swoje pociechy.

Projekt wpłynie także na promocję naszej gminy  jako środowiska przyjaznego mieszkańcom i przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej poszczególnych miejscowości.

Specjalne podziękowania kierujemy do Wójta Gminy Kamionka Wielka za cenne wsparcie i pomoc merytoryczną  przy realizacji  całego przedsięwzięcia.

 

 

Zarząd Towarzystwa Miłośników Kamionki Wielkiej

 

GALERIA