A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • Gmina Kamionka Wielka zaprasza !

JESIENNA AKCJA DERATYZACJIŚroda, 04 października 2017

Urząd Gminy w Kamionce Wielkiej przypomina właścicielom nieruchomości położonych na obszarze Gminy o obowiązku przeprowadzenia jesiennej akcji deratyzacji w terminie od dnia 16 października do dnia 17 listopada 2016 roku.

 

Deratyzacja winna być przeprowadzona przez właścicieli gospodarstw rolnych, budynków mieszkalnych, użytkowych, produkcyjnych, handlowych i usługowych w miejscach gdzie pojawiają się szczury w celu uniknięcia zjawiska migracji zwierząt.

Przez okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków  chemicznych zwalczających gryzonie. 

W czasie wyłożenia trutki należy uniemożliwić dostęp, zwłaszcza dzieciom do miejsc, w których wyłożono trutki, zaś zwierzęta domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa.