A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • Gmina Kamionka Wielka zaprasza !

Uprzejmie zapraszamy na wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 27 października 2017 roku (piątek) o godz. 15:30 w sali posiedzeń (pok.23 II piętro)Poniedziałek, 23 października 2017

Uprzejmie zapraszamy na wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 27 października 2017 roku (piątek) o godz. 15:30 w sali posiedzeń (pok.23 II piętro)

 

Proponowany porządek posiedzenia:


1.    Otwarcie obrad, przyjęcie porządku posiedzenia.

2.    Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany w Budżecie Gminy na rok 2017.

3.    Wypracowanie opinii do projektu uchwały w zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamionka Wielka.

4.    Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Kamionka Wielka.

5.    Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian do Statutu Zespołu Obsługi Szkół Gminy Kamionka Wielka.

6.    Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kamionka Wielka.

7.    Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka.

8.    Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka.

9.    Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika Nr 4 do uchwały Nr XXV/224/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 27 marca 2017r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka.

10.  Wypracowanie opinii do projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/109/2015 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu w Ośrodku Zdrowia w Kamionce Wielkiej na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

11.  Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy.

12.  Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kamionka Wielka I” w Gminie Kamionka Wielka.

13.  Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kamionka Wielka II” w Gminie Kamionka Wielka.

14.  Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kamionka Wielka III” w Gminie Kamionka Wielka.

15.  Rozpatrzenie wniesionych pism.

16.   Sprawy bieżące i wolne wnioski.