A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • Gmina Kamionka Wielka zaprasza !

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ODŚNIEŻANIA OBIEKTÓW BUDOWLALNYCHWtorek, 31 października 2017

 W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, uprzejmie proszę o podjęcie działań  wynikających z art. 61 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, informuję właścicieli, zarządców i administratorów obiektów budowlanych o obowiązku monitorowania  pokrywy śnieżnej lub lodowej zalegającej na dachach, stropach, tarasach użytkowych, balkonach i tym podobnych elementach budynku,  w szczególności na obiektach wielkopowierzchniowych.

W przypadku znacznych nagromadzeń śniegu lub lodu, sopli i nawisów lodowych mogących

stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, odpowiedzialny za stan techniczny obiektu zobowiązany jest podjąć niezwłoczne działania, aby je usunąć.

Prace te należy wykonać ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP pod nadzorem osób uprawnionych / tak jak roboty na wysokościach /.

Równocześnie informuję właścicieli i zarządców o obowiązku przeprowadzenie okresowych

kontroli m. in. instalacji kominowych i wentylacyjnych oraz instalacji grzewczych i gazowych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz firmach.