A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • Gmina Kamionka Wielka zaprasza !

„BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA 2017”Poniedziałek, 20 listopada 2017

Wójt Gminy Kamionka Wielka  w dniu  14.11.2017 r. dokonał oficjalnego przekazania jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Królowej Górnej  sprzętu pożarniczego zakupionego w ramach konkursu  "Bezpieczna Małopolska 2017". Dzięki projektowi Sejmik Województwa Małopolskiego przyznał dofinansowanie na zapewnienie gotowości bojowej  jednostce OSP w Królowej Górnej.

Kwota dotacji oraz wsparcie finansowe z budżetu gminy Kamionka Wielka umożliwiły zakup profesjonalnego sprzętu pożarniczego za łączną kwotę  18 600,00 zł. z czego
dofinansowanie Województwa Małopolskiego stanowi kwotę  8 751,00 zł. oraz wkład własny gminy – 9 849,00 zł.

 

HM.

 

ZAŁĄCZNIKI