A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • Gmina Kamionka Wielka zaprasza !

Informacja dotycząca stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2018 rokPiątek, 22 grudnia 2017

Rada Gminy Uchwałą Nr XXXIV/289/2017 z dnia 29 listopada 2017r. uchwaliła nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  

·         dla odpadów segregowanych opłata będzie wynosić 5 zł miesięcznie od mieszkańca (wzrost 0,50 zł), 

·         dla odpadów niesegregowanych opłata będzie wynosić 13 zł miesięcznie od mieszkańca (wzrost o 1 zł).

                Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarowania odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się, co oznacza, że     z otrzymanych od mieszkańców wpłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu. Gmina  nie może dopłacać  z własnych środków a niestety koszty funkcjonowania systemu, na które składają się: odbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów, zakup worków, oraz koszty administracyjne (zakup taśm i tonerów do drukowania kodów kreskowych, materiałów biurowych, koszty usług pocztowych, obsługa administracyjna) ciągle rosną.

                Jednak mimo podwyższenia opłat Gmina Kamionka Wielka nadal posiada jedne z najniższych stawek  w regionie.