A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • Gmina Kamionka Wielka zaprasza !

Szkolenie dla Wnioskodawców - 11.01.2018 rok - budowa lub modernizacja infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej oraz zagospodarowanie przestrzeni ważnych społecznieŚroda, 10 stycznia 2018

Szkolenie dla Wnioskodawców - 11.01.2018 rok -   budowa lub modernizacja infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej oraz zagospodarowanie przestrzeni ważnych społecznie

Szkolenie dla wnioskodawców

Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W związku z planowanymi naborami wniosków w następujących zakresach tematycznych:

 

o          budowa lub modernizacja infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej,

o          zagospodarowanie przestrzeni ważnych społecznie,

 

LGD „KORONA SĄDECKA” serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenie z zakresu omówienia zasad przyznawania dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Szkolenie odbędzie się 11.01.2018 r. (czwartek) w Urzędzie Gminy w Chełmcu, godz. 8.00-16.00.

Program szkolenia:

  • 8.00 - 8.30: Rejestracja uczestników
  • 8.30 – 9.30: Charakterystyka Lokalnej Strategii Rozwoju ( cele i wskaźniki)
  • 9.30 – 10.00: Omówienie kryteriów oceny operacji
  • 10.30 – 10.45: Przerwa kawowa
  • 10.45 – 12.45: Omówienie formularza wniosku o dofinansowanie oraz załączników w zakresie: infrastruktura turystyczna i rekreacyjna; zagospodarowanie przestrzeni ważnych społecznie
  • 12.45 – 13.15: Przerwa kawowa
  • 13.15 – 16.00: Podsumowanie szkolenia, pytania, dyskusja

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu poprzez wypełnienie poniższej Karty zgłoszenia i przesłanie do dnia 09.01.2018 r. na adres e-mail: stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl bądź też osobiście, lub pocztą na adres: LGD „KORONA SĄDECKA”, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec (decyduje data wpływu).

 Karta zgłoszenia  (do pobrania)