A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • Gmina Kamionka Wielka zaprasza !

CZYSTE POWIETRZE - CZYSTA SPRAWACzwartek, 08 marca 2018

W roku 2017 Centrum Kana w Nowym Sączu zrealizowało kolejną edycję programu „CZYSTE POWIETRZE – CZYSTA SPRAWA” w Gminie Kamionka Wielka. Działanie było możliwe dzięki pomocy finansowej i współpracy z Urzędem Gminy Kamionka Wielka oraz wójtem - Panem Kazimierzem Siedlarzem.

Celem projektu była edukacja dzieci i młodzieży dotycząca przeciwdziałaniu powstawania zjawiska smogu, ze szczególnym uwzględnieniem segregacji odpadów i niepalenia śmieci. Przeszkoleni i przygotowani wolontariusze przeprowadzili 27 godzin interaktywnych warsztatów dla 138 uczniów z klas III oraz 16 godzin dla 102 uczniów z klas V. Dodatkowo, uczniowie klas III wzięli udział w konkursie plastycznym i Gminnym turnieju wiedzy ekologicznej.

Projekt został zrealizowany we wszystkich 8 szkołach podstawowych z terenu Gminy Kamionka Wielka.

Analogiczne działania prowadzono w innych gminach Kotliny Sądeckiej, Uzdrowiskach Krynicko – Popradzkich oraz w Nowym Sączu. Tym samym, projekt „CZYSTE POWIETRZE- CZYSTA SPRAWA” jest największym i systematycznie realizowanym programem edukacyjnym w kraju, który uzupełnia działania samorządów służące ograniczaniu niskiej emisji.

Więcej informacji na temat projektu CZYSTE POWIETRZE - CZYSTA SPRAWA znajdą Państwo pod adresem new.kana.nowysacz.pl/czyste-powietrze-czysta-sprawa/

 

GALERIA