A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • Gmina Kamionka Wielka zaprasza !

Podpisanie umowy na realizację projektu współpracy pn. "Nasze Lokalne Dziedzictwo - poznaj, szanuj, rozwijaj!"Poniedziałek, 12 marca 2018

Przyjemnie nam poinformować, iż dnia 09 marca 2018 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie została podpisana umowa na realizację projektu współpracy pn. "Nasze Lokalne Dziedzictwo - poznaj, szanuj, rozwijaj!".

LGD "Korona Sądecka" jako Lider będzie realizowała projekt we współpracy z czterema Lokalnymi Grupami Działania oraz dwoma stowarzyszeniami ze Słowacji: Stowarzyszeniem "Perły Beskidu Sądeckiego" z Rytra, LGD "Brama Beskidu" ze Starego Sącza, LGD "Beskid Gorlicki" z Gorlic, LGD Stobrawski Zielony Szlak z Opola, oraz Obcianske zdruzenie Miestna akcna skupina OKO i Obcianske zdruzenie Miestna akcna Skupina OPAL.

Ideą tego projektu jest wypromowanie dziedzictwa bazującego na zasobach kulturowych i turystycznych partnerskich LGD poprzez organizację przedsięwzięć kulturalno-promocyjnych oraz utworzenie centrów produktu turystycznego i kulturowego.

W ramach projektu trwającego do grudnia 2018 roku LGD "Korona Sądecka" zaplanowała takie działania jak:

  • Utworzenie oraz wyposażenie Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego w Paszynie
  •   Organizacja Wyszehradzkiego Festiwalu Kultur w czerwcu 2018 roku w miejscowości Ptaszkowa, z licznymi bezpłatnymi atrakcjami zarówno dla dzieci i dorosłych
  • Promocja obszaru, w ramach której przeprowadzone zostaną konkursy: dla dzieci, rodzin, seniorów oraz Kół Gospodyń Wiejskich, wydana zostanie płyta z muzyką orkiestr z obszaru LGD, opracowane zostaną Questy - gry terenowe, dzięki którym można będzie w ciekawy sposób zwiedzać region „LGD Korona Sądecka”.

 

Wszystkie informacje będziemy Państwu przekazywać sukcesywnie, jednak już teraz zachęcamy wszystkich zainteresowanych do włączenia się w czynny udział w organizowanych konkursach, gdzie na zwycięzców czekają wartościowe nagrody. Zapraszamy!!!