A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • Gmina Kamionka Wielka zaprasza !

Program „ Szkolny klub Sportowy” (SKS)Czwartek, 26 kwietnia 2018

SKS

Program „ Szkolny klub Sportowy” (SKS) 

         Od dnia 15 stycznia 2018 roku Szkoły Podstawowe  z terenu Gminy Kamionka Wielka przystąpiły do realizacji programu pn: „Szkolny Klub Sportowy” (SKS). Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną.

         Głównym celem programu jest:

-        umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole, w wymiarze 2 razy w tygodniu w 60 -minutowych jednostkach ćwiczebnych,

-        promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży,

-        tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych.

 

Program realizowany jest w dwóch edycjach:

-        wiosenna od 15.01.2018 r. do 22.06.2018 r.

-        jesienna od 3.09.2018 r. do 15.12.2018 r.

Wszystkie nasze  szkoły zgłosiły chęć uczestnictwa w programie i wszystkie zostały do niego zakwalifikowane.  Większość szkół  zgłosiła po dwie, a niektóre z nich nawet po trzy grupy ćwiczeniowe. Ogółem w programie bierze udział 16 grup z 8 szkół,  łącznie  tj. 256 uczniów.

         Projekt SKS współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 44 800,00 zł.,  natomiast przez Gminę Kamionka Wielka w wysokości 2 560,00 zł.

 

Mamy nadzieję, że nowe możliwości uprawiania sportu i aktywnego spędzania wolnego czasu dadzą naszym dzieciom i młodzieży  bodziec do zdrowszego stylu życia w przyszłości.

 Małgorzata Grybel

GALERIA