A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • Gmina Kamionka Wielka zaprasza !

„Bezpieczna przyszłość – nauka pływania dla dzieci z Gminy Kamionka Wielka”Czwartek, 26 kwietnia 2018

Z dniem 26 marca 2018 roku Gmina Kamionka Wielka przystąpiła do realizacji Projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

         Głównym celem programu jest:

-        nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,

-        upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci,

-        profilaktyka przeciwdziałania i korygowania wad postawy,

-        edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

 

         Programem objętym jest 120 uczniów klas III ze szkół podstawowych z terenu gminy. Zajęcia odbywają się na krytej pływalni w Nowym Sączu,  jeden raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (1,5 h). Każdy uczestnik bierze udział w kursie obejmującym 20 godzin lekcyjnych. Prowadzone są w 8 grupach przez wykwalifikowanych instruktorów pod nadzorem ratownika oraz opiekuna grupy. Na zakończenie zajęć zostanie przeprowadzony sprawdzian poziomu opanowania podstawowych umiejętności pływackich.

         Termin realizacji projektu obejmuje okres od 1.02.2018 r. do 4.07.2018 r. Udział w projekcie jest bezpłatny.

         Na realizację projektu „Umiem pływać” udało się pozyskać 15 000,00 zł dofinansowania ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów,  w ramach dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki, pozostałą kwotę 19 900,00 zł dofinansuje Gmina Kamionka Wielka.

Małgorzata Grybel