A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • Gmina Kamionka Wielka zaprasza !

Opracowanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla m. Królowa Polska, Kamionka Mała, BoguszaWtorek, 15 maja 2018

 Na zlecenie Starosty  Nowosądeckiego przystąpiono do opracowania Uproszczonych planów urządzenia lasu na lata 2019-2028 dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie Gminy Kamionka Wielka dla obrębów Królowa Polska, Kamionka Mała, Bogusza. Terenowe prace taksacyjne prowadzone są na terenie naszej gminy od 14 maja przez taksatorów firmy BIODATA Woźniczna 4, 33-171 Pleśna. 

Zebrane dane taksacyjne posłużą do sporządzenia projektów uproszczonych planów urządzenia lasu. Projekty planów zostaną przekazane do gminy celem wyłożenia do publicznego wglądu. O terminie i miejscu wyłożenia projektu właściciele lasów zostaną poinformowani przez wójta gminy.
Uproszczony plan urządzenia lasu stanowi podstawę zabiegów gospodarczych i hodowlanych i jest sporządzany dla konkretnej wsi na okres dziesięcioletni.