A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • 26 maja 2019 roku - WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | 24 maja 2019 r. o godz. 15:30 ODWOŁANO POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE NA TERENIE GMINY KAMIONKA WIELKA

Projekt - ,,moja praca"Środa, 08 sierpnia 2018

 Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie rozpoczęła realizację Projektu „Moja praca” .

Celem Projektu jest poprawa sytuacji, poprzez aktywizację społeczną i zawodową, osób po 30. roku życia pozostających bez pracy, tj. bezrobotnych/biernych zawodowo. Do wzięcia udziału w Projekcie szczególnie zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami oraz 50+. 
W ramach Projektu organizujemy kursy zawodowe dostosowane indywidualnie do potrzeb każdego Uczestnika, które kończą się egzaminami dającymi uprawnienia do wykonywania zawodu np. operator CNC, operator koparki, wózka widłowego. Za udział w kursie Uczestnik otrzymuje stypendium. Nasz Projekt oferuje także płatne staże zawodowe trwające minimum 3 miesiące.
Wszelkie formy wsparcia dla Uczestników Projektu są bezpłatne.
Udział w Projekcie to niewątpliwie ogromna szansa dla Państwa Mieszkańców na podniesienie kwalifikacji zawodowych, a w efekcie podjęcie pracy, dlatego zwracamy się z prośbą o jak najszersze udostępnianie informacji na temat Projektu (w załączeniu przesyłamy ulotkę).
Pozostajemy do dyspozycji,
Zespół projektu „Moja praca“
Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie
ul. Kochanowskiego 32, 33-100 Tarnów 
tel. 735 978 107
 

ZAŁĄCZNIKI