A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • GMINA KAMIONKA WIELKA ZAPRASZA!!!

Czyste powietrze spotkanie dla mieszkańcówCzwartek, 13 września 2018

 

 W imieniu Ministerstwa Środowiska serdecznie zapraszamy w dniu 4 października na spotkanie poświęcone nowemu Programowi rządowemu, który ma na celu celu poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń. Spotkanie jest dedykowane właścicielom domów jednorodzinnych, którzy planują inwestycje proekologiczne i chcieliby uzyskać na nie dofinansowanie. Spotkanie odbędzie się w sali Gimnastycznej Zespołu Szkolno przedszkolnego w Kamionce Wielkiej w dniu 4.10.2018 o godz. 18.00

 

Program Priorytetowy  Czyste Powietrze NFOŚiGW , który realizowany będzie w latach 2018 -2029, ma na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Dla  przygotowania odbiorców do skorzystania z Programu Ministerstwo Środowiska prowadzi kampanię informacyjno – edukacyjną. Spotkania informacyjne, które rozpoczęły się 4 września br. i  będą trwały do 15 października br, organizowane są we wszystkich 2453 gminach w Polsce.

 

W trakcie spotkań prezentowane są założenia Programu, omawiane są rodzaje przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie, jak również przedstawiany jest  sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć. Spotkania prowadzone będą przez przedstawicieli wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska a także przez ekspertów MŚ, NFOŚiGW. oraz Inspekcji Ochrony Środowiska. Będą one okazją do zadawania pytań i uzyskiwania informacji niezbędnych dla wypełnienia wniosków i skorzystania z Programu.  Prowadzący spotkania eksperci przedstawią również problematykę ochrony powietrza oraz epizodów smogowych w tym  skutków zdrowotnych i ekonomicznych tych zjawisk.

ZAŁĄCZNIKI