A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • GMINA KAMIONKA WIELKA ZAPRASZA!!!

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW W 2019 R.Czwartek, 03 stycznia 2019

W 2019r. obowiązują te same terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego:

-       Od 1.02.2019r. do 28.02.2019r. -  wniosek wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego w okresie od 01.08.2018r. do 31.01.2019r.

-       Od 01.08.2019r. do 31.08.2019r. -  wniosek wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego w okresie od 01.02.2019r. do 31.07.2019r.

                      W 2019r. został podwyższony limit zwrotu podatku od hektara użytków rolnych z 86 litrów na 100 litrów oraz został wprowadzony nowy limit dla posiadaczy bydła, który wynosi 30 litrów na tak zwaną dużą jednostkę przeliczeniową (DJP). Nie zmieniła się natomiast stawka zwrotu na 1 litr oleju napędowego i wynosi dalej 1 zł na litr.           

                        Aby posiadacz bydła mógł uzyskać zwrot podatku akcyzowego od DJP bydła powinien wystąpić do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa z wnioskiem o wydanie informacji       o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie. Informację tę trzeba dołączyć do składanego wniosku o zwrot podatku akcyzowego.  Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej ARiMR pod adresem: www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierząt.html,  

Wniosek ten można również otrzymać w Biurze Powiatowym Agencji oraz Urzędzie Gminy. Jest też załączony razem z nowym wnioskiem o zwrot podatku akcyzowego na 2019 rok  do niniejszej informacji.

W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we wniosku o zwrot podatku akcyzowego  podaje numer z tego rejestru.

 

Ze szczegółową procedurą zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych w 2019r. można się zapoznać na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod poniższym adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego.

ZAŁĄCZNIKI