A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • 26 maja 2019 roku - WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | 24 maja 2019 r. o godz. 15:30 ODWOŁANO POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE NA TERENIE GMINY KAMIONKA WIELKA

Nabór wniosków na wymianę kotłów w ramach RPOPiątek, 08 marca 2019

 Wójt Gminy Kamionka Wielka informuje, iż od poniedziałku 11.03.2019r. do 15.03.2019r. można składać wnioski o dofinansowanie wymiany istniejącego pieca węglowego na nowy kocioł gazowy lub pelletowy. Zadanie to skierowane jest tylko i wyłącznie do osób, które posiadają już opracowane audyty energetyczne i są gotowi przystąpić do realizacji zadania oraz złożyć wniosek o rozliczenie najpóźniej do 31.07.2019r. bieżącego roku.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej Gminy Kamionka Wielka oraz w Urzędzie.

Wraz w wnioskiem prosimy o złożenie dokumentu poświadczającego własność nieruchomości na której realizowana będzie inwestycja (np akt notarialny).

Jeżeli w budynek posiada współwłaścicieli prosimy o załączenie ich pisemnych zgód na przeprowadzenie inwestycji.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się także z regulaminem udzielania dotacji, który został zamieszczony poniżej. 

Dokumenty o których mowa powyżej należy składać na dziennik podawczy Urzędu. Wnioski złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia. 

 

ZAŁĄCZNIKI