A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • 26 maja 2019 roku - WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | 24 maja 2019 r. o godz. 15:30 ODWOŁANO POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE NA TERENIE GMINY KAMIONKA WIELKA

WIOSENNA KONTENEROWA ZBIÓRKA WIELKOGABARYTÓW W GMINIE KAMIONKA WIELKACzwartek, 14 marca 2019

Informujemy, iż wiosenna zbiórka odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kamionka Wielka odbędzie się w formie podstawienia kontenerów w ustalonych miejscach w każdej miejscowości wg załączonego harmonogramu.  Odpady należy dowozić we wskazane miejsca tylko i wyłącznie w  dniu podstawienia kontenera i umieszczać bezpośrednio wewnątrz kontenera.

UWAGA: Odpady wystawiane luzem wzdłuż dróg nie będą odbierane !!! Wystawianie odpadów w tej formie będzie traktowane jako tworzenie nielegalnych wysypisk odpadów.

Pracownicy będą czuwać nad przekazywaniem właściwych rodzajów  odpadów do kontenerów tj. mebli, zużytego sprzętu RTV i AGD.

W ramach akcji nie będą przyjmowane odpady rozbiórkowe,  budowlane, izolacyjne tj. styropian oraz odpady komunalne gromadzone w workach!!!

ZAŁĄCZNIKI