A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • GMINA KAMIONKA WIELKA ZAPRASZA!!!

Opracowanie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla m. Królowa GórnaWtorek, 02 kwietnia 2019

Na zlecenie Starosty  Nowosądeckiego przystąpiono do opracowania Uproszczonych planów urządzenia lasu na lata 2020 -2029 dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie obrębu ewidencyjnego Królowa Górna. Terenowe prace taksacyjne prowadzone będą  przez taksatorów firmy BIODATA Woźniczna 4, 33-171 Pleśna. 

Zebrane dane taksacyjne posłużą do sporządzenia projektów uproszczonych planów urządzenia lasu. Projekty planów zostaną przekazane do gminy celem wyłożenia do publicznego wglądu. O terminie i miejscu wyłożenia projektu właściciele lasów zostaną poinformowani przez wójta gminy.

Uproszczony plan urządzenia lasu stanowi podstawę zabiegów gospodarczych i hodowlanych i jest sporządzany dla konkretnej wsi na okres dziesięcioletni.