A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • GMINA KAMIONKA WIELKA ZAPRASZA!!!

ZIELONA ENERGIA W KAMIONCE WIELKIEJ.Piątek, 05 kwietnia 2019

 

ZIELONA ENERGIA W KAMIONCE WIELKIEJ.

Zainicjowany i wprowadzony przez Wójta Gminy Kamionka Wielka nowy gminny program dofinansowania do instalacji odnawialnych źródeł energii tzw. OZE jest już na etapie wdrażania.

Zainteresowanie programem wskazuje na dużą świadomość ekologiczną mieszkańców gminy.  W tym tygodniu w Urzędzie Gminy Kamionka Wielka podpisano z mieszkańcami ostatnie z 70 umów jakie gmina przewidywała zakontraktować na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Zawarte umowy wyczerpują pulę środków 306 000 zł, zaplanowanych na ten cel w budżecie gminy. Według szczegółowej analizy programu, dokonanej przez ekodoradcę tut. Urzędu, mieszkańcy gminy zainstalują na swoich posesjach elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy ok.250 KWp i co również niezwykle istotne, urządzenia te zostaną zamontowane w terminie do 30 września br.

W ocenie Andrzeja Stanka Wójta Gminy Kamionka Wielka zaproponowana przez niego formuła wsparcia finansowego instalacji odnawialnych źródeł energii w gminie jest najbardziej przejrzysta, optymalna i nie powoduje dodatkowych kosztów dla mieszkańców w postaci np. podatków od zamontowanej instalacji.  Ponadto - co ważne - wprowadzony projekt nie ogranicza możliwości korzystania z innych  źródeł wsparcia finansowego dla gminy i jej mieszkańców na realizację proekologicznych inicjatyw. Cały czas czynione są starania mające na celu pozyskanie środków unijnych na kolejne zadania, których efektem będzie czystsze powietrze w gminie.