A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • GMINA KAMIONKA WIELKA ZAPRASZA!!!

Wybrano wykonawcę remontu dróg: „Jamnica - Góry” i „Oracze-Kruczki Dolne - Doliny”Piątek, 10 maja 2019

W dniu 7.05.2019 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Wójt Gminy Kamionka Wielka - Andrzej Stanek  podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych S.A. na realizację zadań związanych z remontem dróg ”Jamnica-Góry” oraz „Oracze-Kruczki Dolne – Doliny”

W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa z Wojewodą Małopolskim o przyznanie dotacji w ramach udzielonej promesy z dnia 15 lutego 2019r., która uruchomi kolejny etap realizacji tego zadania.

Warto przypomnieć, że Wójt Gminy Kamionka Wielka - Andrzej Stanek uzyskał dwie rządowe promesy finansowe w wysokości 1 020 000 zł. i 80 000 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.