A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • 21.09.2019 godz. 14:00 ZEBRANIE WIEJSKIE - JAMNICA (SP JAMNICA) | 21.09.2019 godz. 15:30 ZEBRANIE WIEJSKIE - MSZALNICA-ZAGÓRA (SP KRÓLOWA POLSKA) | 21.09.2019 godz. 17:00 ZEBRANIE WIEJSKIE - KRÓLOWA POLSKA (SP KRÓLOWA POLSKA) | 22.09.2019 godz. 9:00 ZEBRANIE WIEJSKIE - KAMIONKA WIELKA (SALA POSIEDZEŃ UGKW) | 13.10.2019 - WYBORY DO SEJMU I SENATU RP 2019

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNEPiątek, 24 maja 2019

Szanowni Państwo!


Centrum Medyczne Maszachaba realizuje wspólnie z Centrum Medycznym
Skopia oraz Stowarzyszeniem Kobiet z Problemami Onkologicznymi
„Amazonka" Krzeszowice projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:
„Kształtowanie  świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50 - 69  lat w  zakresie  profilaktyki raka piersi w latach 2019-2021" w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu jest zwiększenie poziomu uczestnictwa osób w wieku aktywności  zawodowej  w programach zdrowotnych.

 Na badania zapraszamy Panie  w wieku 50-69 lat ( ur.1969-1950 ):
- mieszkanki Małopolski
- uprawnione uczestniczki Programu profilaktyki raka piersi NFZ,
które nie wykonywały mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy

Zapraszamy na badania:

7 CZERWCA 2019 - KAMIONKA WIELKA
parking Ośrodka Zdrowia BonusMed, Kamionka Wielka 465

INFORMACJE I ZAPISY:
12 6330218, 503 777 651

Mammografia... warto o niej pamiętać! Wykonuj badania regularnie!

Nasz przyjazd związany jest ściśle z realizacją projektu, którego
 celem jest zwiększenie uczestnictwa kobiet w badaniach
profilaktycznych.
 Mamy nadzieję, że badania, które organizujemy pozwolą kobietom
 skupić uwagę na własnym zdrowiu.
 Bardzo prosimy o zachęcanie do uczestnictwa w tym zdrowotnym
 wydarzeniu.
 Udział w  badaniach jest całkowicie bezpłatny!

Może uda nam się wspólnie wymyślić sposób na zwiększenie chęci
 uczestnictwa kobiet w badaniach profilaktycznych.

W załączeniu przesyłamy materiały promocyjne z prośbą o
rozpropagowanie stosownych informacji, by jak najwięcej kobiet mogło
dowiedzieć się o Projekcie i wykonać bezpłatne badania
profilaktyczne.

Nasze działania są związane z realizacją Projektu: „Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50-69 lat w
zakresie profilaktyki raka piersi w latach 2019-2021" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności
zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.          

ZAŁĄCZNIKI