A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • GMINA KAMIONKA WIELKA ZAPRASZA!!!

Wójt gminy składa gratulacje nowo wybranym dyrektorom placówek oświatowych.Poniedziałek, 10 czerwca 2019

Wójt Gminy Kamionka Wielka Andrzej Stanek  w dniu 7 czerwca 2019 r. spotkał się z Panią Izabelą Zaczyk i Panią Jolantą Leśniak, które z dniem
1 września 2019 r. obejmą stanowiska dyrektorów szkół. Pani Jolanta Leśniak, obecna Dyrektor Szkoły Podstawowej  w Boguszy wygrała konkurs na kolejną
5-cio letnią kadencję.  Pani Izabela Zaczyk z dniem 1 września 2019 r. obejmie stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamionce Wielkiej.
W trakcie spotkania Wójt pogratulował obu Paniom wygrania konkursów, wręczył bukiety kwiatów, życzył pomyślności i sukcesów na stanowiskach dyrektorskich. Gratulacje i życzenia owocnej współpracy składała również Pani Katarzyna Pawłowska Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół Gminy Kamionka Wielka.

GALERIA