A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • GMINA KAMIONKA WIELKA ZAPRASZA!!!

Będzie wymiana dachu remizy OSP w Mszalnicy.Środa, 12 czerwca 2019

Wójt gminy Kamionka Wielka Andrzej Stanek w dniu  7 czerwca 2019 r. odebrał z rąk marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego promesę gwarantującą przyznanie pomocy finansowej w wysokości 42 672 zł w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2019 r.”  Uzyskana dotacja zostanie przeznaczona na wymianę pokrycia dachu remizy OSP w Mszalnicy.
Z wnioskiem o dofinansowanie prac remontowych mających na celu polepszenie warunków pracy Strażaków Ochotników działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego, tutejszy Urząd wystąpił w  marcu br.  Termin zakończenia prac zaplanowano na 31 października 2019 r.

 

Foto: Agenda UMWM w Nowym Sączu | www.malopolska.pl