A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • GMINA KAMIONKA WIELKA ZAPRASZA

Uroczystość otwarcia boiska wielofunkcyjnegoPoniedziałek, 21 października 2019

 W dniu 17 października 2019 roku przy Szkole Podstawowej w Królowej Polskiej odbyło się uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego.  Na ten dzień czekała cała społeczność. 

Inauguracja nowego boiska odbyła się przy udziale zaproszonych gości m.in. Wójta Gminy  Kamionka Wielka Pana Andrzeja Stanka,  Proboszcza Parafii pod wezwaniem  Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Królowej Górnej ks. Krzysztofa Pasyka,  Starszego Wizytatora przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Krakowie Pana Kazimierza Gargulę,  Radnego powiatowego Pana Józefa Świguta, Radnych Rady Gminy Kamionka Wielka na czele z Przewodniczącym Rady Panem Marcinem Kiełbasą, Pana Kazimierza Siedlarza – Wójta Gminy poprzedniej kadencji, Dyrektorów Szkół, Dyrektor ZOSZ, Sołtysów oraz licznie zgromadzonych mieszkańców.

Uroczystość rozpoczęło się odśpiewaniem hymnu państwowego przez zgromadzonych,  po czym głos zabrała Dyrektor Szkoły Pani Anna Dudzińska, która w swoim  przemówieniu otwierającym uroczystość wyraziła ogromną radość i wdzięczność  za  powstanie tak pięknego boiska wielofunkcyjnego, które będzie służyło nie tylko młodym pokoleniom,  ale i starszym, którzy będą mogli czynnie spędzać na nim czas.

W serdecznych słowach podziękowała  Panu Andrzejowi Stankowi  Wójtowi Gminy,  Panu Kazimierzowi Siedlarzowi Wójtowi Gminy poprzedniej kadencji, Pani Lucynie Nowak – emerytowanej Dyrektor Szkoły, Panu Marianowi Ogórkowi Radnemu Rady Gminy, Wykonawcy, Inspektorowi nadzoru, pracownikowi Urzędu -   oraz wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego obiektu.

Najważniejszym momentem uroczystości było przecięcie wstęgi symbolizujące oficjalne otwarcie boiska,  którego dokonali zaproszeni goście, a następnie  ks.  Krzysztof Pasyk Proboszcz Parafii dokonał  poświęcenia płyty boiska.

Wójt Gminy  Andrzej Stanek w  trakcie  przemówienia wyraził  wielką  radość i satysfakcję podkreślając,  że mimo wielu trudności, realizacja tej inwestycji, niezwykle potrzebnej mieszkańcom,  a w szczególności dzieciom i młodzieży została zakończona.  Dodał, że jest to zasługa wielu osób zarówno Radych, którzy w stosownym momencie decydowali o środkach i lokalizacji jak również Urzędników Gminy, którzy  pozyskali dofinansowanie i w szybkim tempie opracowali wymaganą dokumentację, dyrekcji Szkoły, która wspierała tę inicjatywę i wykonawcy, który wziął na siebie trud  wykonania boiska.

Dziękując wszystkim zaangażowanym osobom, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania boiska,  Wójt życzył sukcesów i wszelkiej pomyślności,  a mieszkańcom tego,  by boisko dobrze im służyło i było ważnym miejscem rekreacyjno-sportowym na mapie  Gminy Kamionka Wielka.

Słowa podziękowania skierował również do tych wszystkich, którzy włączyli się w przygotowanie  uroczystości otwarcia boiska na czele z Panią Dyrektor, Radzie Rodziców, nauczycielom, młodzieży i dzieciom oraz wszystkim innym osobom zaangażowanym w organizację tej uroczystości.

Uświetnieniem całości uroczystości  był  bogaty program  artystyczny przygotowany w podzięce przez  uczniów Szkoły  wraz z nauczycielami.

Nie sposób  nie wspomnieć o wspaniałej atmosferze i pięknej pogodzie,  która  towarzyszyła całej uroczystości.

Przypomnijmy, że zadanie inwestycyjne pn. „Budowa treningowego boiska piłkarskiego o nawierzchni poliuretanowej w miejscowości Królowa Polska ” realizowane było  na podstawie umowy o dofinansowanie  zawartej pomiędzy Ministerstwem Sportu i Turystyki a Gminą Kamionka Wielka jeszcze w 2017 r. w ramach programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej. Dofinansowanie projektu wynosiło 174 100,00 złotych.

Roboty budowlane rozpoczęto w maju 2018 r.

Poniesione koszty od początku realizacji przedsięwzięcia wyniosły 582 534,8 złotych, i obejmowały:

·         Koszt wykonania map do celów projektowych  - 1 400,00 złotych;

·         Projekt budowlany – 4 920,00 złotych;

·         Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego – 1230,00 złotych;

·         Roboty budowlane  - 339 480,00 złotych; w tym dofinansowanie 174 100,00 złotych

·         Dodatkowe roboty budowlane zlecone w 2019 r.,  obejmujące wykonanie muru oporowego, odwodnienia, osprzętu boiska, placu utwardzonego, ogrodzenia oraz drogi do boiska  wyniosły : 229 283,40 złotych;

·         Nadzór inwestorski – 6 000,00 złotych;

·         Zakup tablicy informacyjnej – 221,40 złotych.

GALERIA