A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • GMINA KAMIONKA WIELKA ZAPRASZA !!!

Skalnik w stroje bogatszyŚroda, 16 grudnia 2020

Zespół Regionalny „Skalnik” z Kamionki Wielkiej wzbogacił się o nowe stroje. 10 bm. przekazał je na ręce przedstawicieli zespołu: Anny Siedlarz-Bąk i instruktora grupy – Józefa Trojana Wójt Gminy Kamionka Wielka Andrzej Stanek. W spotkaniu uczestniczył również dyrektor GOK Kazimierz Ogorzałek.

Gospodarz kamionczańskiej gminy życzył członkom „Skalnika” wielu kolejnych sukcesów i nagród w szlachetniej rywalizacji promującej gminę i lachowską kulturę.

Zespół uzupełnił swoje wyposażenie m.in. o: komplet halek, fartuchy, czepce, gorsety, spodnie, płótnianki, pasy.

Nowe stroje kosztowały bez mała 22 tys. zł, a lwia część – ponad 17 tys. zł pochodzi z zewnętrznego źródła dofinansowania. Pozostałą kwotę zapłacono ze środków dotacji budżetowej planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury. Środki zewnętrzne udało się pozyskać Gminnemu Ośrodkowi Kultury dzięki współpracy z Lokalną Grupa Działania (LGD) „Korona Sądecka”.

Lokalna Grupa Działania zawiązała się w 2008 roku pod nazwą Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Chełmiec, a kiedy dwa lata później przyjęła w poczet członków gminę Grybów i Kamionka Wielka, zmieniła nazwę na LGD „Korona Sądecka”.

Dofinansowanie doposażenia „Skalnika”, który jest też zobowiązany do zorganizowania koncertu kolęd, możliwe było dzięki programowi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", w ramach grantu – „Oferta kulturalna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Działający przy GOK od bez mała czterech dekad Zespół Regionalny „Skalnik” przyjął swą nazwę od najwyższego w okolicy wzniesienia. Promuje kulturę Lachów sądeckich, będącą jedną z atrakcyjnych w Polsce, tak pod względem muzyki, śpiewu, tańca jak zwyczajów i obrzędów, jak i niezwykle bogatego stroju, który w dużym stopniu decyduje o efekcie scenicznym i odbiorze przez widzów.

„Skalnik" prezentuje folklor autentyczny, co wielokrotnie znalazło uznanie jury konkursów i przeglądów i przełożyło się na liczne wyróżnienia i nagrody. Ma też na swym koncie kilka płyt CD. Jego długoletnim kierownikiem jest Halina Siedlarz.

 

Foto: Archiwum UG Kamionka Wielka

GALERIA