A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 - 1 KWIETNIA DO 30 CZERWCA 2021

ZAPROSZENIE NA XXXII ZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY - 26.02.2021 godz. 9:00Piątek, 19 lutego 2021

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
KAMIONKA WIELKA

 

W oparciu o art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 713 z późn. zm.) oraz § 28 ust. 1 i § 29 ust. 1 Statutu Gminy Kamionka Wielka stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XV/126/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kamionka Wielka (Dz. Urz. Woj. Małopol. Rok 2012, poz. 2222 z 14.05.2012r.)

 

zwołuje

 

XXXII ZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY
w dniu 26 lutego 2021 roku o godz. 09:00
w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy
Kamionka Wielka
do udziału, w której uprzejmie Panią – Pana

                                 zaprasza

 

Przewodniczący

Rady Gminy

 

mgr Marcin KIEŁBASA

ZAŁĄCZNIKI