A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 - 1 KWIETNIA DO 30 WRZEŚNIA 2021

Informacja o podejrzeniu ptasiej grypy - Biczyce GórneŚroda, 07 kwietnia 2021

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu informuje o podejrzeniu choroby zakaźnej zwalczanej z urzędu - grypy ptaków -na terenie gospodarstwa położonego w miejscowości Biczyce Górne - Gmina Chełmiec, Powiat Nowy Sącz.


W dniu 03 kwietnia 2021 roku zostało zgłoszone podejrzenie do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nowym Sączu , od dnia 03 kwietnia 2021 roku na terenie gospodarstwa prowadzone są działania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków (Dz.U. 2007 nr 239 poz. 1752).

O wyniku badania urzędowego prób pobranych na terenie gospodarstwa Powiatowy Lekarz Weterynarii poinformuje w odrębnym piśmie.

Informację prosi się przekazać drogą zwyczajowo przyjętą do jak najszerszej, grupy osób zainteresowanych.
 
Starszy Inspektor Weterynaryjny
 
/-/ lek. wet. Alicja Skrzypacz