A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • 1.09.2020 - 30.11.2020 TRWA POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

Ścieżka przyrodniczo - turystyczna ,, Rachelowskie Góry”Środa, 12 marca 2014

Wzdłuż „Gór Rachelowskich” w miejscowości Kamionka Wielka pojawiły
się elementy ścieżki przyrodniczej. Jest  to 8 tablic tematycznych rozmieszczonych wzdłuż  drogi gminnej „Góry Rachelowskie” oraz tablica wprowadzająca  ustawiona przy budynku Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej.

Teksty zamieszczone na tablicach zostały opracowane  przez  znanego sądeckiego przyrodnika Pana Grzegorza Tabasza.

            Wykonaniem  i rozmieszczeniem tablic  zajęła się firma „BOR – ART”  Wiesław Borkowski z Krościenka nad Dunajcem.

          Inwestycja o wartości 30.207,00 złotych została zrealizowana  przy dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości  11. 635,78 zł. oraz z Nadleśnictwa Nawojowa w wysokości 5. 000,00 zł., reszta środków pochodziła z budżetu gminy. Oprócz wspomnianych  tablic  przy miejscach widokowych  umieszczono ławki oraz przy każdej tablicy kosz na śmieci.

Obiekt propagujący popularyzację wiedzy przyrodniczej i  leśnej utworzony został  z myślą o grupach zorganizowanych i turystach indywidualnych. Szczególnie polecany miłośnikom ciszy i spokoju oraz osobom ceniącym niezmąconą nadmierną ingerencją człowieka w przyrodę.

 Ścieżka umożliwia poznanie bogatej fauny i flory występującej na terenie miejscowości Kamionka Wielka tj. różnorodnych siedlisk leśnych, a także malowniczych  łąk. W połączeniu z licznymi punktami widokowymi, urozmaiconym krajobrazem i ciekawą historią, stwarza idealne, wręcz wymarzone warunki dla turystyki pieszej i rowerowej.

Za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia  składamy serdeczne podziękowania Panu Grzegorzowi Tabaszowi znanemu sądeckiemu przyrodnikowi, Panu Władysławowi Samkowi – Leśniczemu  Nadleśnictwa  Nawojowa oraz  Nadleśnictwu Nawojowa  za  sfinansowanie dwóch  tablic.

Szczególne podziękowania składamy mieszkańcom gminy za udostępnienie terenu pod umieszczenie tablic  a mianowicie: P. Zofii Morańskiej, P. Kazimierzowi Doboszowi, P. Grzegorzowi Górce, P. Marianowi Damianowi,  P. Bronisławowi Homoncikowi.

 

Wywiad z Wójtem odnośnie scieżki przyrodniczej w tv-ns.>> OTWÓRZ

 

Serdecznie zapraszamy !