A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • Gmina Kamionka Wielka zaprasza !

Mystkowianie we FrancjiCzwartek, 20 listopada 2014

     Zespół Regionalny Mystkowianie z gminy Kamionka Wielka w dniach od 10-11 października 2014r. brał udział w prezentacji dorobku kulturalnego Małopolski w ramach III Jesiennych Spotkań z Małopolską. Jesienne Spotkania od trzech lat odbywają się w miasteczku Chatte w departamencie ISERE we Francji. Zespół działa od pół roku przy Stowarzyszeniu „Mystkowianie”

Podczas  wizyty, Mystkowianie zaprezentowali autentyczny folklor Lachów Sądeckich.

M. Mężyk

 

GALERIA