A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • 1.09.2020 - 30.11.2020 TRWA POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

Poziomy dotyczące ograniczania masy odpadów biodegradowalnych oraz poziomów recyklingu i odzysku odpadów zbieranych selektywnie

 

ROK 2018

Osiągnięte przez Gminę Kamionka Wielka poziomy w 2018 roku dotyczące ograniczania masy odpadów biodegradowalnych oraz recyklingu i odzysku odpadów zbieranych selektywnie.

Osiągnięty poziom ograniczania odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji przekazywanych do składowania przez Gminę Kamionka Wielka w 2018 roku – 28%.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 39%.

Osiągnięty poziom recyklingu innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych- 100%

Informator