A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • 1.09.2020 - 30.11.2020 TRWA POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

UPROSZCZONY PLAN URZĄDZENIA LASU DLA OBRĘBU MYSTKÓW - Projekt

 ZAWIADOMIENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU UPROSZCZONEGO PLANU URZĄDZENIA LASU DLA OBRĘBU MYSTKÓW

 

Zawiadamiam, że w trybie art. 21 ust.4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z  2020 r., poz.6 z późn. zm.)w dniach od 20 lipca 2020r. -  18 września 2020r. w siedzibie Urzędu Gminy Kamionka Wielka, w pokoju nr 12, w godzinach pracy Urzędu, będzie wyłożony do publicznego wglądu projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych dla obrębu Mystków, Gmina Kamionka Wielka.

Jednocześnie informuję, że:

1.       W okresie 30 dni od daty wyłożenia do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu w miejscu jego wyłożeniaUwagi należy składać na piśmie (formularz do składania ewentualnych uwag dostępny w załączeniu).

2.       Uproszczony plan urządzenia lasu zawiera ustalenia  dotyczące m.in. siedliskowego typu lasu, inwentaryzacji drzewostanu, jego wieku, składu gatunkowego, zasobności oraz określa rodzaj i wielkość zabiegów gospodarczych i hodowlanych na okres dziesięcioletni.

3.       Dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasu są podstawą naliczenia podatku leśnego.

4.       Dane w postaci map i rejestrów przygotowane zostały przez Wydział Geodezji, Katastru i  Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu ze stanem na dzień 03.03.2020r.

5.       Prace taksacyjne prowadzone były wyłącznie na użytkach leśnych (Ls) stanowiących własność osób prywatnych.

6.       Nie ma możliwości usunięcia z projektów planów istniejących użytków leśnych (Ls) .

7.       Uproszczony plan urządzenia lasu nie dotyczy ustaleń granic czy powierzchni działek leśnych.

Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla obrębu Mystków wraz z instrukcją czytania projektu jest  dostępny również w wersji elektronicznej  jako  załącznik do niniejszego zawiadomienia. W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną związaną z koronawirusem zaleca się zapoznanie z projektem w przedstawionej formie.

Instrukcja czytania projektu UPUL znajduje się w załączeniu.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z tut. Urzędem pod. nr 184456017 wew. 27 lub 608405586.

 

Informacja dla właścicieli lasów z obrębu Mystków

 

W związku z wyłożeniem projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu  dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych dla obrębu Mystków, informujemy, iż w dniu 17 sierpnia 2020r.  (tj. poniedziałek) w Sali Narad Urzędu Gminy Kamionka Wielka w godzinach 1000 -1400 przedstawiciel wykonawcy planu tj. firmy LAS-R z Krakowa, pełnić będzie dyżur dla właścicieli lasów z obrębu Mystków.  Zainteresowani właściciele lasów mogą uzyskać informacje i wyjaśnienia do projektu UPUL.

Obecność na dyżurze jest dobrowolna. 

Zaznaczamy, iż wejście do budynku Urzędu Gminy możliwe będzie wyłącznie od strony Gminnego Ośrodka Kultury z zachowaniem reżimu sanitarnego.

ZAŁĄCZNIKI

Informator