Przejdź do treści

CORAZ BLIŻEJ REMONT DRÓG GMINNYCH „POPARDOWA” I „POD KUNÓW” W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

CORAZ BLIŻEJ REMONT DRÓG GMINNYCH „POPARDOWA” I „POD KUNÓW” W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Treść

Wkrótce na terenie Gminy Kamionka Wielka ruszą długo wyczekiwane przez mieszkańców gminy remonty dróg gminnych o nazwie „Popardowa” w miejscowości Kamionka Mała oraz „Pod Kunów” w miejscowości Jamnica.

Na ostatecznej liście zadań przeznaczonych do dofinansowania w 2021 roku ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów znalazły się dwie inwestycje z terenu naszej Gminy.

Łączna pula środków przyznanych dla Gminy Kamionka Wielka w ramach dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na terenie Gminy Kamionka Wielka w roku 2021 wynosi ponad 800 tys. zł.

Do realizacji przewidziano następujące zadania:

  1. „Remont drogi gminnej 290914K w km od 0+135 do km 0+675 w miejscowości Jamnica, Gmina Kamionka Wielka”. Całkowity szacunkowy koszt remontu drogi gminnej „Pod Kunów” stanowi kwotę 609 119,55 zł, przy czym na wykonanie tego zadania Gmina Kamionka Wielka pozyskała dofinansowanie w kwocie 426 383,69 zł, co stanowi 70% kosztów kwalifikowanych.
  2. Remont drogi gminnej nr 290913K na odcinku I - w km od 0+580 do km 0+905, na odcinku II - w km od 1+005 do km 1+095 w miejscowości Kamionka Mała, Gmina Kamionka Wielka” Szacunkowy koszt wykonania tej inwestycji to kwota 534 345,31 zł, przy dofinansowaniu na poziomie 70% kosztów kwalifikowanych w wysokości 374 041,72 zł.

Drogi gminne numer 290913K w miejscowości Kamionka Mała oraz numer 290914K w miejscowości Jamnica mają kluczowe znaczenie dla układu komunikacyjnego nie tylko dla mieszkańców Gminy Kamionka Wielka, ale również dla całego regionu. Pomimo ich trudnego położenia i przebiegu charakteryzują się bardzo dużym natężeniem ruchu samochodowego.

Warto również wspomnieć, iż przedmiotowe drogi dodatkowo ucierpiały
w miesiącach czerwiec – listopad 2020 roku z powodu zamknięcia obiektu mostowego na  rzece Kamienica w ciągu ul. Kamiennej. Z powodu braku głównej przeprawy przez rzekę Kamienica drogi „Popardowa” w m. Kamionka Mała oraz „Pod Kunów” w m. Jamnica zostały dodatkowo obciążone ruchem pojazdów, co w znacznym stopniu przyczyniło się do zniszczenia ich nawierzchni. Tym bardziej cieszy perspektywa rychłego wykonania inwestycji związanych z remontem obu dróg.

Warto wspomnieć, że to nie koniec inwestycji drogowych wykonywanych przy wsparciu środków zewnętrznych. Obecnie trwa bowiem remont drogi gminnej o nazwie „Styrek” w miejscowości Mszalnica, stanowiącej połączenie drogi Powiatowej w Mszalnicy z drogą krajową. Jest to kolejna inwestycja, jaką Gmina Kamionka Wielka realizuje przy udziale środków z rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych (obecnie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg). Ponadto w dwóch poprzednich latach przeprowadzono generalny remont blisko 4 kilometrów drogi relacji Jamnica - Mystków za rekordową kwotę w historii gminy 2 518 460,90 zł.

Wójt Gminy  Andrzej Stanek nie kryje zadowolenia, iż dzięki pozyskiwanym środkom zewnętrznym udaje mu się realizować inwestycje drogowe na terenie gminy mające kluczowe znaczenie zarówno dla mieszkańców Gminy Kamionka Wielka, jak i dla  dalszego jej rozwoju.

 

Poniżej zdjęcia obecnego stanu dróg: