A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 - 1 KWIETNIA DO 30 WRZEŚNIA 2021

Wysokość opłat za poszczególne czynności urzędowe

Wójt Gminy Kamionka Wielka informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz.1044) wysokość opłat za poszczególne czynności urzędowe wynosi:

1. Skrócony odpis aktu małżeństwa - 22 zł

2. Odpis aktu zgonu - 22 zł

3. Opłata za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł

4. Odpis zupełny aktu - 33 zł

5. Zmiana nazwiska - 37 zł

6. Opłata za poświadczenie zameldowania - 17 zł

7. Decyzja administracyjna - 10 zł

8. Opłata o stanie cywilnym - 38 zł

9. Opłata o niezaleganiu w podatkach - 21 zł

10. Opłata za udostępnienie danych osobowych - 10 zł

11. Opłata za zgodność odpisu z oryginałem - 5 zł

12. Opłata za stwierdzenie własnoręczoności podpisu - 9 zł

13. Opłata za pełnomocnictwo - 17 zł

14. Opłata za wypis i wyrys - 70 zł

15. Opłata za zaświadczenie o rewitalizacji - 17 zł

16. Opłata za zaświadczenie z planu miejscowego zagospodarowania - 17 zł

Jednocześnie zapraszamy do skorzystania z możliwości płatnośći przelewem bankowym na rachunek Gminy Kamionka Wielka, o numerze 64 8811 0006 0000 0049 4000 0002 przed złożeniem wniosku, co przyczyni się do szybszego załatwienia sprawy.

ZAŁĄCZNIKI

Informator