A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • Gmina Kamionka Wielka zaprasza !

INFORMACJACzwartek, 18 maja 2017

Urząd Gminy Kamionka Wielka informuje, że do dnia 31 maja 2017 roku właściciele gruntów, na których wystąpiły trwałe nieodwracalne zmiany (osuwiska, oberwanie gruntu, zalanie gruntu, które naruszyło w znaczący sposób strukturę gleby) mogą złożyć wniosek w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu, Wydział Geodezji na ul. Strzeleckiej 1 celem aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenach popowodziowych i osuwiskowych.

ZAŁĄCZNIKI