A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • !! GMINA KAMIONKA WIELKA ZAPRASZA !!

INFORMACJACzwartek, 18 maja 2017

Urząd Gminy Kamionka Wielka informuje, że do dnia 31 maja 2017 roku właściciele gruntów, na których wystąpiły trwałe nieodwracalne zmiany (osuwiska, oberwanie gruntu, zalanie gruntu, które naruszyło w znaczący sposób strukturę gleby) mogą złożyć wniosek w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu, Wydział Geodezji na ul. Strzeleckiej 1 celem aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenach popowodziowych i osuwiskowych.

ZAŁĄCZNIKI