A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • Zapraszamy do Gminy Kamionka Wielka ! :)

Urząd Gminy

Urząd Gminy w Kamionce Wielkiej
33-334 Kamionka Wielka 5
tel (0-18) 445-60-17, 445-60-18, 445-60-96
fax (0-18) 445-60-13 wew. 44

e-mail: gmina@kamionka.iap.pl

NIP Urzędu Gminy-  734 17  92 537
Regon Urzędu Gminy- 000 540 423


NIP Gminy - 734 35 14 860
Regon Gminy - 491 892 280
Kod Terytorialny - 121005
PKD - 7511Z

Godziny urzędowania:

Poniedziałek od 7.30 do 15.30
Wtorek od 7.30 do 15.30
Środa od 7.30 do 15.30
Czwartek od 7.30 do 15.30
Piątek od 7.30 do 15.30

 

Numery kont bankowych:


Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu

91 8811 0006 0000 0049 4000 0001 - Rachunek podstawowy

64 8811 0006 0000 0049 4000 0002 - Dochody Urzędu Gminy (rachunek do wpłat)

37 8811 0006 0000 0049 4000 0003 - Wydatki Urzędu Gminy

 

WÓJT GMINY - Kazimierz Siedlarz
e-mail: wojt@kamionka.iap.pl

 

SEKRETARZ GMINY - Krystyna Homoncik

przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków
oraz w innych sprawach codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Obsługę mieszkańców zgłaszających się do Urzędu Gminy w tym w sprawach
skarg i wniosków prowadzi „ BIURO PRZYJĘĆ MIESZKAŃCÓW”
działające w Sekretariacie Wójta.
Biuro przyjmuje mieszkańców
we wszystkie dni tygodnia w godzinach pracy urzędu


Urząd Gminy