A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • Gmina Kamionka Wielka zaprasza !

Urząd Gminy

Urząd Gminy w Kamionce Wielkiej
33-334 Kamionka Wielka 5
tel (0-18) 445-60-17, 445-60-18, 445-60-96
fax (0-18) 445-60-13 wew. 44

e-mail: gmina[at]kamionkawielka.pl

NIP Urzędu Gminy-  734 17  92 537
Regon Urzędu Gminy- 000 540 423


NIP Gminy - 734 35 14 860
Regon Gminy - 491 892 280
Kod Terytorialny - 1210052
PKD - 7511Z

Adres skrzynki E-PUAP: 1o9j92ytu6

Godziny urzędowania:

Poniedziałek od 8.00 do 16.00
Wtorek od 7.30 do 15.30
Środa od 7.30 do 15.30
Czwartek od 7.30 do 15.30
Piątek od 7.30 do 15.30

KASA CZYNNA:

Poniedziałek od 8.00 do 15.30

Wtorek - Piątek od 7.30 do 15.00

 

Numery kont bankowych:


Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu

91 8811 0006 0000 0049 4000 0001 - Rachunek podstawowy

64 8811 0006 0000 0049 4000 0002 - Dochody Urzędu Gminy (rachunek do wpłat)

37 8811 0006 0000 0049 4000 0003 - Wydatki Urzędu Gminy

 

INFORMACJA

o komórkach organizacyjnych przyjmujących oraz rozpatrujących skargi i wnioski

  • Skargi i wnioski wpływające do Rady Gminy:

Referat Organizacyjny i ds. Spraw Obywatelskich

P. Katarzyna Ptak - Podinspektor ds. Obsługi Rady Gminy i Kadr - II piętro, pok. 24.

 

  • Skargi i wnioski wpływające do Urzędu Gminy:

Referat Organizacyjny i ds. Spraw Obywatelskich

P. Krystyna Homoncik - Sekretarz Gminy - I piętro, pok. 11.

 

Urząd Gminy