A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • Gmina Kamionka Wielka zaprasza !

Szkoły

Lp. Nazwa szkoły , adres
1.

Zespół Szkolno - Przedszkolny
w Kamionce Wielkiej
im. Władysława Jagiełły

33-334 Kamionka Wielka 154
Telefon 0-18 445 60 66
sp1kamionka@onet.pl
Telefon 0-18 445 67 61
gimpu.kamionka@wp.pl
 
http://gimpu.kamionka.w.w.interia.pl


Dyrektor – Pani mgr Krystyna Skrzypiec

2.                   Szkoła Podstawowa Nr 2                         im. Świętej Kingi w Kamionce Wielkiej
33-334 Kamionka Wielka 162
Telefon 0-18 445 60 26
sp2kamionkawielka@gmail.com

Dyrektor – Pan mgr Mariusz Popiela
3.
Szkoła Podstawowa
w Królowej Polskiej

Królowa Polska 1
33-334 Kamionka Wielka
Telefon 0-18 445 60 12
sp.krolowapolska@vp.pl

Dyrektor- Pani mgr Anna Dudzińska
4.
Szkoła Podstawowa
w Boguszy

Bogusza 13
33-334 Kamionka Wielka
Telefon 0-18 445 66 18
sp-bogusza@o2.pl

Dyrektor – Pani mgr Jolanta Leśniak
5. Szkoła podstawowa im. Błgogosławionej Karoliny Kózkówny w Mszalnicy
Mszalnica 127
33-334 Kamionka Wielka
Telefon 0-18 445 62 48
spmszalnica@wp.pl

Dyrektor – Pani mgr Edyta Danielska
6.

      Szkoła Podstawowa w Jamnicy        
Jamnica 182
33-310 Nowy Sącz
Telefon 0-18 443 95 61
spjamnica@op.pl

Dyrektor – Pani mgr Dorota Kupiec

7.

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa
w Królowej Górne
j
Królowa Górna 16
33-334 Kamionka Wielka
Telefon 0-18 445 68 88
gimnkg@szkoła.wp.pl

www.zskg.pl

Dyrektor – Pan mgr Stanisław Poręba

8. Szkoła podstawowa im. ks. prof. Piotra Poręby w Mystkowie
Mystków 208
33-334 Kamionka Wielka
Telefon 0-18 445 67 66
mystkow_gimnazjum@wp.pl

Dyrektor – Pan mgr Marek Kiełbasa


 

Informator