A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • Gmina Kamionka Wielka zaprasza !

Terminy zbierania odpadów

Jesienna zbiórka odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kamionka Wielka odbędzie się w formie podstawienia kontenerów w ustalonych miejscach  w każdej miejscowości wg poniższego harmonogramu.

Odpady należy dowozić we wskazane miejsca tylko i wyłącznie w dniu podstawienia kontenera.

UWAGA: Odpady wystawiane luzem wzdłuż dróg nie będą odbierane !!! Wystawianie odpadów w tej formie będzie traktowane jako tworzenie nielegalnych wysypisk odpadów.

Pracownicy będą czuwać nad przekazywaniem właściwych rodzajów  odpadów do kontenerów tj. mebli, zużytego sprzętu RTV i AGD.

W ramach akcji nie będą przyjmowane odpady rozbiórkowe i budowlane oraz odpady komunalne gromadzone w workach!!!


LOKALIZACJA POJEMNIKÓW NA PRZETERMINOWANE LEKI

 

Lp.

Nazwa

Adres

1.

APTEKA

33-334 Kamionka Wielka 560

2.

         APTEKA NOVA-PHARM

 33 – 334 Kamionka Wielka 512

3.

Ośrodek Zdrowia w Mszalnicy

33-334 Mszalnica 166

 

 

LOKALIZACJA POJEMNIKÓW NA ZUŻYTE BATERIE

Lp.

Nazwa

Adres

1.

Urząd Gminy w Kamionce Wielkiej

33-334 Kamionka Wielka 5

 2..

Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Królowej Górnej

Królowa Górna 16

33-334 Kamionka Wielka

3.

Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Mystkowie

Mystków 208
33-334 Mystków

4.

Zespole Szkół w Mszalnicy

Mszalnica 127

33-334 Kamionka Wielka


 

 

GALERIA

Informator