A A A
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
  • Slider 4
  • Slider 5
  • GMINA KAMIONKA WIELKA ZAPRASZA

Terminy zbierania odpadów

JESIENNA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

 

Informujemy, iż jesienna zbiórka odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kamionka Wielka odbędzie się w formie podstawienia kontenerów w ustalonych miejscach w każdej miejscowości wg załączonego harmonogramu.  Odpady należy dowozić we wskazane miejsca tylko i wyłącznie w  dniu podstawienia kontenera i umieszczać bezpośrednio wewnątrz kontenera.

UWAGA: Odpady wystawiane luzem wzdłuż dróg nie będą odbierane !!! Wystawianie odpadów w tej formie będzie traktowane jako tworzenie nielegalnych wysypisk odpadów.

Pracownicy będą czuwać nad przekazywaniem właściwych rodzajów  odpadów do kontenerów tj. mebli, zużytego sprzętu RTV i AGD.

 

W ramach akcji nie będą przyjmowane odpady rozbiórkowe,  budowlane, izolacyjne tj. styropian oraz odpady komunalne gromadzone w workach!!!

 

ZMIANA HARMONOGRAMU ODBIORU OPDPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE KAMIONKA WIELKA W ROKU 2019.

 

Informujemy, iż w 2019 roku ulega zmianie harmonogram odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miejscowościach.

Odbiór odbywał się będzie w następujących terminach:

 

BOGUSZA + JAMNICA - pierwszy poniedziałek miesiąca:

7.01, 4.02, 4.03, 1.04, 6.05, 3.06, 1.07, 5.08, 2.09, 7.10, 4.11, 2.12

 

MSZALNICA - drugi poniedziałek miesiąca:

14.01, 11.02, 11.03, 8.04, 13.05, 10.06, 8.07, 12.08, 9.09, 14.10, 12.11 (wtorek), 9.12

 

KAMIONKA MAŁA + KAMIONKA WIELKA – (z wyłączeniem Kamionki Górnej)  - drugi czwartek miesiąca:

10.01, 14.02, 14.03, 11.04, 9.05, 13.06, 11.07, 8.08, 12.09, 10.10, 14.11, 12.12

 

MYSTKÓW -czwarty poniedziałek miesiąca:

28.01, 25.02, 25.03, 23.04 (wtorek), 27.05, 24.06, 22.07, 26.08, 23.09, 28.10, 25.11, 23.12

 

KRÓLOWA GÓRNA, KRÓLOWA POLSKA, KAMIONKA GÓRNA (tj. od mostu na Bani do Gór Rachelowskich) - czwarty czwartek miesiąca:

 

24.01, 28.02, 28.03, 25.04, 23.05, 27.06, 25.07, 22.08, 26.09, 24.10, 28.11, 17.12 (wtorek)

 Worki z odpadami należy wystawiać przed posesją w dniu odbioru do godziny 7:00 !!!

Informujemy, iż pakiety worków do segregacji odpadów wydawane będą w Urzędzie Gminy Kamionka Wielka  w każdą środę w godzinach pracy urzędu.


LOKALIZACJA POJEMNIKÓW NA PRZETERMINOWANE LEKI

 

Lp.

Nazwa

Adres

1.

APTEKA

33-334 Kamionka Wielka 560

2.

         APTEKA NOVA-PHARM

 33 – 334 Kamionka Wielka 512

3.

Ośrodek Zdrowia w Mszalnicy

33-334 Mszalnica 166

 

 

LOKALIZACJA POJEMNIKÓW NA ZUŻYTE BATERIE

Lp.

Nazwa

Adres

1.

Urząd Gminy w Kamionce Wielkiej

33-334 Kamionka Wielka 5

 2..

Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Królowej Górnej

Królowa Górna 16

33-334 Kamionka Wielka

3.

Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Mystkowie

Mystków 208
33-334 Mystków

4.

Zespole Szkół w Mszalnicy

Mszalnica 127

33-334 Kamionka Wielka


 

WIOSENNA KONTENEROWA ZBIÓRKA WIELKOGABARYTÓW W GMINIE KAMIONKA WIELKA

Informujemy, iż wiosenna zbiórka odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kamionka Wielka odbędzie się w formie podstawienia kontenerów w ustalonych miejscach w każdej miejscowości wg załączonego harmonogramu.  Odpady należy dowozić we wskazane miejsca tylko i wyłącznie w  dniu podstawienia kontenera i umieszczać bezpośrednio wewnątrz kontenera.

UWAGA: Odpady wystawiane luzem wzdłuż dróg nie będą odbierane !!! Wystawianie odpadów w tej formie będzie traktowane jako tworzenie nielegalnych wysypisk odpadów.

Pracownicy będą czuwać nad przekazywaniem właściwych rodzajów  odpadów do kontenerów tj. mebli, zużytego sprzętu RTV i AGD.

W ramach akcji nie będą przyjmowane odpady rozbiórkowe,  budowlane, izolacyjne tj. styropian oraz odpady komunalne gromadzone w workach!!!

 

Informator