A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • Gmina Kamionka Wielka zaprasza !

Terminy zbierania odpadów

 


LOKALIZACJA POJEMNIKÓW NA PRZETERMINOWANE LEKI

 

Lp.

Nazwa

Adres

1.

APTEKA

33-334 Kamionka Wielka 560

2.

         APTEKA NOVA-PHARM

 33 – 334 Kamionka Wielka 512

3.

Ośrodek Zdrowia w Mszalnicy

33-334 Mszalnica 166

 

 

LOKALIZACJA POJEMNIKÓW NA ZUŻYTE BATERIE

Lp.

Nazwa

Adres

1.

Urząd Gminy w Kamionce Wielkiej

33-334 Kamionka Wielka 5

 2..

Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Królowej Górnej

Królowa Górna 16

33-334 Kamionka Wielka

3.

Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Mystkowie

Mystków 208
33-334 Mystków

4.

Zespole Szkół w Mszalnicy

Mszalnica 127

33-334 Kamionka Wielka

 

 

 

 

 

 

 

 

GALERIA

Informator