A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • Gmina Kamionka Wielka zaprasza !

Gospodarka odpadami

Odbiór worków na odpady w 2017 roku

 Informujemy, że pakiety worków do segregacji odpadów na rok 2017 będą wydawane codziennie do końca stycznia w budynku Urzędu Gminy Kamionka Wielka.

W późniejszych miesiącach uzupełnianie worków i kodów kreskowych będzie możliwe raz w tygodniu w każdą środę. W pozostałe dni worki nie będą wydawane.

 

Informacja o zmianie stawki opłaty śmieciowej

 W 2017 roku ulegnie zmianie stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość wynosić będzie 4,50 zł miesięcznie.

W przypadku gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny miesięczna opłata od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość wynosić będzie 12 zł.

 Stosowne zawiadomienia rozesłane będą do mieszkańców przed terminem płatności I raty opłaty za gospodarowanie odpadami tj. przed 15 marca 2017r.

ZAŁĄCZNIKI

Informator