A A A
  • Nagłółwek 1
  • 2
  • Gmina Kamionka Wielka zaprasza !

Jak segregować odpady?

Jak segregować odpady ze styropianu?

W związku z częstymi zapytaniami mieszkańców jak segregować odpady styropianowe przedstawiamy poniżej sposób postępowania z tego rodzaju odpadami.

Styropianowe opakowania tj. styropianowe tacki, styropianowe opakowania po jedzeniu na wynos, winny być umieszczane w czarnych workach na odpady zmieszane.

Styropian, który pochodzi z dużego opakowania np. z wypełniania kartonów, w których jest sprzęt AGD, można traktować jako tzw. gabaryt i wystawiać do odebrania przy tzw. wystawce wielkogabarytów 2 razy w roku.

Inaczej należy postąpić ze styropianem, który będzie resztką materiałów budowlanych np. z ocieplenia domu. Taki materiał traktowany jest jako odpad budowlany. Należy pozbyć się go, zamawiając usługę w firmie wywozowej.

 

 

NIEBIESKI WOREK

PAPIER

 

 

ZÓŁTY WOREK

TWORZYWA SZTUCZNE,

OPAKOWANIA METALOWE,

WIELOMATERIAŁOWE

 

 

 

ZIELONY WOREK

SZKŁO

 

Tu wrzucamy:

 

- gazety i czasopisma,

- prospekty i katalogi,

- zeszyty i książki w miękkich okładkach      

  lub z usuniętymi okładkami twardymi,

- torebki i opakowania papierowe,

   - tekturę i opakowania tekturowe, kartony

-  - papier szkolny, biurowy.

 

 

Tu wrzucamy:

 

  - puste, odkręcone i zgniecione    plastikowe butelki po napojach,

  - puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości,

  - plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach itp.)

  - plastikowe zakrętki,

  - folia i plastikowe torebki,

  - metalowe puszki po

 napojach, konserwach,

- kapsle,

- drobny złom żelazny oraz drobny     złom metali kolorowych (np. zabawki, narzędzia),

- opakowania wielomateriałowe (kartony po mleku, sokach itp.).

 

 

Tu wrzucamy:

 

   - butelki i szklane opakowania po napojach i żywności,

   - butelki po napojach alkoholowych,

   - słoiki (bez nakrętek, zacisków, gumowych uszczelek),

 - inne opakowania szklane,

 - szklane opakowania po kosmetykach.

 

 

Tu nie wrzucamy:

 

- zabrudzonego, tłustego papieru,

- papierów higienicznych,

- podpasek, pieluch jednorazowych,

- kalki technicznej, tapet,

- papierowych i tekturowych opakowań    po materiałach budowlanych,

- foliowanych i lakierowanych katalogów.

 

 

Tu nie wrzucamy:

 

- zabrudzonych, tłustych foli,

- styropianu, gumy,

- baterii i akumulatorów,

- zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego,

- metalowych opakowań po chemikaliach z zawartością,

- opakowań z tworzyw sztucznych po lekach i chemikaliach z zawartością,

- opakowania po środkach ochrony roślin.

 

 

 

Tu nie wrzucamy:

 

- porcelany, ceramiki, doniczki,

- żarówek, lamp neonowych, reflektorów,

- szkła stołowego, okularowego,   żaroodpornego, fajans,

- ekranów i lamp telewizyjnych,

- luster, szyb samochodowych, zniczy.

 

Pamiętaj!

 

Przed wrzuceniem  papieru do worka  należy usunąć wszystkie zszywki, klamerki  oraz inne elementy metalowe lub plastikowe.

 

 

Pamiętaj!

 

Przed wrzuceniem butelki do worka  należy odkręcić zakrętkę, zgnieść butelkę,

kartony po sokach i puszki aluminiowe  – bo dzięki temu oszczędzamy miejsce.

 

Pamiętaj!

 

Nie tłucz szkła przed wrzuceniem.

Zdejmij zakrętkę  lub pokrywkę.

 

 

 

BRĄZOWY WOREK

BIOODPADY

 

 

CZARNY WOREK

ODPADY

NIESEGREGOWANE

 

 

 

Tu wrzucamy:

 

- bioodpady czyli odpady które podlegają naturalnym procesom rozkładu np.

- resztki żywności,

- obierki z owoców i warzyw,

- skorupki jaj,

- fusy po kawie i herbacie,

 

 

Tu wrzucamy:

 

- odpady zmieszane nie ujęte        w segregacji,

 

 

Tu nie wrzucamy:

 

  - piasku, kamieni,

  - odpadów z tworzyw sztucznych,

  - worków foliowych,

  - przedmiotów metalowych,

  - elementów szklanych,

  - resztek jedzenia w płynie,

  - odchodów zwierzęcych, piasku dla kotów,

  - popiołu z kominka lub pieca,

  - papierosów i petów.

 

 

 

 

Informator